Nazad
Cover
Muhamed Revvas Kalahdži

Ličnost posljednjeg Allahovog poslanika

Sira
0.0
(0 recenzija)

Upoznajte se sa sveobuhvatnom studijom o Muhammedu, a.s., u knjizi 'Ličnost posljednjeg Allahovog poslanika' autora Muhameda Revvasa Kalahdžija. Ovo djelo osvjetljava brojne aspekte Poslanikove ličnosti, uključujući njegove uloge kao supruga, učitelja, državnika, političara i vojskovođe. Knjiga, napisana jasnim i sažetim stilom, pruža dragocjene uvide u Poslanikov život, temeljene na klasičnim islamskim studijama hadisa i povijesti, nudeći čitateljima priliku da dublje razumiju njegovu izuzetnu ličnost i uticaj.

5.00€
Pristup eBook formatu knjige u sklopu eKelimeh platforme

Specijalna ponuda

Ostvari 50% popusta u mjesecu julu uz promotivni kod.

Broj artikala: 3
$15