Vrati se nazad

Uslovi korištenja

Ažurirano: Oktobar 24, 2022

Molimo Vas, pažljivo pročitajte Uslove korištenja. Korištenjem i posjećivanjem stranice www.ekelimeh.org, podrazumijeva se da svjesno prihvatate ove Uslove korištenja. Ukoliko se ne slažete sa napisanim uslovima, možete u svakom trenutku prekinuti pristup web stranici. Kao vlasnici stranice www.ekelimeh.org, zadržavamo pravo da prema vlastitom nahođenju i potrebi, izmijenimo ili na neki drugi način ažuriramo Uslove korištenja u bilo koje vrijeme, te da ćete vi biti saglasni sa tim izmjenama i ažuriranjima.

1. Generalno

Dobrodošli na eKelimeh online platformu koja korisnicima omogućava pristup digitalnim izdanjima knjiga koje se mogu čitati ili slušati putem više elektronskih uređaja. Registracijom, pristupanjem i/ili korištenjem naše usluge, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da ste saglasni sa ovim Uslovima korištenja, bez obzira da li ste korisnik usluge ili ne. Ovlašteni ste za korištenje usluge samo ako ćete se pridržavati svih primjenjivih zakona i ovih uslova. eKelimeh zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, da promijeni, modificira, doda ili izbriše dijelove ovih Uslova korištenja u bilo koje vrijeme bez daljnjeg upozorenja. Vaše daljnje korištenje usluge nakon bilo kakvih promjena predstavlja prihvatanje revidiranih uslova i odredbi.

Ako se u bilo kojem trenutku ne pridržavate ovih Uslova korištenja, eKelimeh zadržava pravo da odmah otkaže ili ukine vaš pristup platformi (ili bilo kojem njenom dijelu) i/ili vašem korisničkom računu, ako postoji. Po vlastitom nahođenju i bez prethodne najave ili odgovornosti, eKelimeh može prekinuti, modificirati ili izmijeniti bilo koji aspekt usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 1. ograničavanje vremena kada je platforma dostupna;
 2. ograničavanje količine dozvoljene upotrebe;
 3. ograničavanje ili ukidanje prava bilo kojeg korisnika na korištenje usluge.

Saglasni ste da se svaki prekid ili otkazivanje vašeg pristupa ili korištenja platforme može izvršiti bez prethodne najave. Ako se ne pridržavate uslova ovog Ugovora, slažete se da možemo odmah deaktivirati ili izbrisati vaš korisnički račun, ako postoji, i sve povezane informacije i/ili datoteke na vašem korisničkom računu i/ili zabraniti svaki dalji pristup takvim informacijama, datotekama i/ili njihovim dijelovima. Nadalje, slažete se da eKelimeh neće biti odgovoran prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakav prekid ili otkazivanje vašeg pristupa ili korištenja usluge. Prihvaćate da je vaše jedino pravo u pogledu bilo kakvog nezadovoljstva, bilo kakvom modifikacijom ili prekidom usluge ili bilo koje politike ili prakse eKelimeh-a u pružanju usluge, uključujući bez ograničenja bilo kakvu promjenu sadržaja, da prestanete koristiti uslugu i otkažete ili ukinete svoju pretplatu ili korisnički račun, prema potrebi.

2. Digitalni sadržaj

Sva književna djela na platformi (svaki, „Digitalni sadržaj“) su isključivo vlasništvo izdavača ili njegovih davalaca licence i zaštićena su autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Preuzimanje i pristup bilo kojem digitalnom sadržaju dostupni su samo Kupcima i namijenjeni su samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu tih Kupaca. Bilo koja druga upotreba Digitalnog sadržaja preuzetog ili kojem se pristupa putem Usluge je strogo zabranjena. Kupci ne smiju mijenjati, prenositi, objavljivati, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, reproducirati, stvarati izvedena djela, distribuirati, izvoditi, prikazivati ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Preuzimanjem ili na drugi način pristupanjem digitalnom sadržaju sa usluge, korisnik ovim potvrđuje i slaže se sa ovim uslovima.

Vaše korištenje pretplatničkih usluga eKelimeh platforme podliježe pravilima koja su ovdje navedena, a eKelimeh može s vremena na vrijeme modificirati ih na svojoj web stranici. Vaše daljnje korištenje usluge eKelimeh predstavlja prihvatanje pravila.

eKelimeh pretplatnici mogu čitati e-knjige po svom izboru uz mjesečnu ili godišnju pretplatu. Digitalni sadržaj dostupan pretplatnicima mjesečne ili godišnje pretplate neće se razlikovati.

Svoje članstvo možete otkazati koristeći dugme „Otkaži moju pretplatu“ na Postavkama računa u odjeljku “Pretplate“, osim ako je drugačije navedeno u ovim uslovima prodaje, tj. ako otkažete svoje članstvo, nećete dobiti povrat bilo koje već plaćene članarine. Kada se vaše članstvo otkaže, digitalni sadržaj povezan s vašim računom pretplate bit će uklonjen s vaših uređaja i povezanih aplikacija. Podaci na vašem računu (bilješke, pročitane knjige, i slično) mogu biti sačuvani ako i samo ako vi to naznačite prilikom otkazivanja svoje pretplate, tako da ukoliko se odlučite da ponovo koristite naše usluge u budućnosti, možete nastaviti ondje gdje ste stali i dobiti pristup vašim prethodnim podacima.

Ograničenja se ne primjenjuju na broj e-knjiga koje korisnik pretplate može istovremeno čitati. Pretplatnici mogu čitati koliko god knjiga žele u datom momentu. Ograničenja se jedino primjenjuju na broj karaktera koje možete kopirati iz platforme (20.000 po danu), i na broj uređaja koji istovremeno mogu biti prijavljeni preko jednog računa (1 račun na 3 različita uređaja je limit). eKelimeh zadržava pravo da jednostrano promijeni ova pravila čitanja van mreže bez prethodne najave.

eKelimeh također može preduzeti korake da spriječi prijevaru, kao što je ograničavanje broja naslova kojima se može pristupiti u isto vrijeme i nadgledanje korisničkih naloga za bilo koju aktivnost koja može da krši ove Uslove. Ako eKelimeh otkrije bilo koju vrstu prijevare, eKelimeh zadržava pravo poduzeti prinudne mjere uključujući ukidanje ili suspenziju korisničkog računa.

Vaše korištenje usluge pretplate na eKelimeh i audio knjiga koje su dostupne podliježe pravilima usluge koja su ovdje navedena, a eKelimeh ih može s vremena na vrijeme mijenjati na svojoj web stranici. Vaše daljnje korištenje usluge eKelimeh-a predstavlja prihvatanje pravila.

Pretplatnici na eKelimeh mogu slušati izbor audio knjiga uz mjesečnu ili godišnju naknadu (koja također podrazumijeva i čitanje knjiga). Digitalni sadržaj dostupan pretplatnicima neće se razlikovati. Naknade za planove pretplate bit će navedene u trenutku vaše kupovine i navedene na našim stranicama pomoći. Naknade mogu biti podložne porezu i nepovratne su, osim u posebnim okolnostima opisanim u ovim Uslovima.

3. Načini plaćanja

Prilikom kupovine, sistem koji procesuira uplate je “Stripe”, i prilikom plaćanja, prihvata sljedeće kreditne kartice: Visa, MasterCard, American Express, Discover i SEPA Direct Debit.

4. Kupci

Platforma je otvorena za javnost, ali određeni dijelovi, komponente, sadržaj i karakteristike platforme dostupni su samo pojedincima koji sklope ugovor sa eKelimeh za pružanje usluge, registracijom na eKelimeh, kreiranjem korisničkog računa na platformi, i slaganjem sa ovim Uslovima korištenja i eKelimeh politikom privatnosti u trenutku kada je eKelimeh nalog kreiran. Sve dok pojedinac ostaje Korisnik i njegov račun je aktivan. Korisnici će imati stalni pristup i moći će kontinuirano primati, između ostalog, sljedeće dodatne usluge i funkcionalnost iste:

 • mogućnost pristupa nalogu Kupca i korištenja Digitalnog sadržaja (uključujući spisak Kupčevih književnih djela) putem jedne od eKelimeh aplikacija na više platformi, uključujući i na uređajima Korisnika kao što su tableti, mobilni telefoni i lični računari („Uređaji ”) i putem eKelimeh web stranice;
 • mogućnost pristupa, pregleda, preuzimanja, pohranjivanja i čitanja Digitalnog sadržaja na Kupčevim uređajima unutar korisničkog računa uz korištenje eKelimeh platforme;
 • neograničeno skladištenje Digitalnog sadržaja na eKelimeh sistemima, kojem se može pristupiti u svakom trenutku kada je Korisnik prijavljen na svoj nalog i koristeći eKelimeh platformu; i
 • mogućnost pristupa određenim funkcijama unutar digitalnog sadržaja kao što su bilješke, obilježavanje i pretraga teksta.

Ako ste kupac tada se slažete sa sljedećim:

 1. s obzirom na vaše korištenje usluge, izjavljujete da ste punoljetni u području u kojem živite ili da imate 13 ili više godina uz izričit pismeni pristanak vašeg roditelja ili zakonskog staratelja. Također se slažete da:
  1. pružite istinite, tačne, aktuelne i potpune informacije o sebi kako to zahtijeva bilo koji obrazac(i) za registraciju na platformi, uključujući vašu geografsku lokaciju i adresu za naplatu („Podaci o registraciji“); i
  2. (a)(b) održavate i brzo ažurirate podatke o registraciji kako bi bili istiniti, tačni, aktuelni i potpuni. Ako dostavite bilo koju informaciju koja je neistinita, netačna, nije aktuelna ili nepotpuna, eKelimeh ima pravo suspendirati ili ukinuti vaš račun i odbiti bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu usluge (ili bilo kojeg njenog dijela);
 2. Korisnici će dobiti podatke računa nakon završetka procesa registracije na platformi. Vi ste odgovorni za održavanje povjerljivosti šifre i naloga i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašom šifrom ili nalogom. Pristajete da odmah obavijestite eKelimeh o svakoj neovlaštenoj upotrebi vaše šifre ili računa ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti.

Sve lične podatke koje navedete u obrascu za registraciju biće prikupljeni u skladu sa eKelimeh Politikom privatnosti i u izričite svrhe navedeni u eKelimeh Politici privatnosti.

Ograničenja upotrebe.

Ovi uslovi se odnose na sve korisnike usluge.

 1. Uslugu ćete koristiti samo u zakonite svrhe. Nećete postavljati ili prenositi putem usluge bilo kakav materijal koji na bilo koji način krši prava drugih, (ili) je nezakonit, prijeteći, uvredljiv, klevetnički, zadire u privatnost ili prava javnosti, vulgaran, opscen, profan ili na drugi način neprihvatljiv, i (ili) podstiče ponašanje koje bi predstavljalo krivično djelo, dovodi do građanske odgovornosti ili na drugi način krši bilo koji zakon. Bez eKelimeh-ovog izričitog prethodnog odobrenja, nećete objavljivati ili prenositi putem platforme bilo kakav materijal koji sadrži reklamiranje ili bilo kakvo traženje u vezi sa proizvodima ili uslugama. Nećete koristiti uslugu za oglašavanje ili obavljanje bilo kakvog komercijalnog pozivanja, uključujući, bez ograničenja, nagovaranje korisnika da postanu pretplatnici drugih on-line informativnih usluga. Neće biti dozvoljeno svako vaše ponašanje koje prema eKelimeh-ovom nahođenju ograničava ili sprečava bilo kog drugog korisnika da koristi platformu.
 2. Sav sadržaj na platformi, uključujući, ali ne ograničavajući se na dizajn, tekst, grafiku, slike, video, informacije, aplikacije, softver, muziku, zvuk i druge datoteke, te njihov odabir i raspored, su vlasništvo eKelimeh-a ili njegovih davalaca licence sa svim pravima zadržanim. Nijedan sadržaj web stranice ne smije se mijenjati, kopirati, distribuirati, uokviriti, umnožavati, ponovo objavljivati, preuzimati, prikazivati, postavljati, prenositi ili prodavati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, u cjelini ili djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja eKelimeh-a. Pod uslovom da ispunjavate uslove za korištenje usluge i da ste podložni ovim Uslovima korištenja, dodjeljuje vam se ograničena licenca za pristup platformi i za preuzimanje ili štampanje kopije bilo kog dijela platforme na koji imate pravilno stečen pristup isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete učitavati ili ponovo objavljivati sadržaj stranice na bilo kojoj internetskoj, intranet ili ekstranet stranici ili inkorporirati informacije u bilo koju drugu bazu podataka ili kompilaciju, a svaka druga upotreba sadržaja stranice je strogo zabranjena. Prethodno navedena licenca podliježe ovim Uslovima korištenja i ne uključuje korištenje bilo kakvog rudarenja podataka, robota ili sličnih metoda prikupljanja ili ekstrakcije podataka. Bilo koja upotreba platforme koja nije ovdje izričito ovlaštena, bez prethodne pismene dozvole eKelimeh-a, strogo je zabranjena i ukida licencu koja je ovdje dodijeljena. Takvo neovlašteno korištenje također može predstavljati kršenje primjenjivih zakona, uključujući bez ograničenja zakone o autorskim pravima i žigovima i primjenjive propise i statute o komunikacijama. eKelimeh može opozvati ovu licencu u bilo koje vrijeme bez prethodne najave i sa ili bez razloga.
 3. Ne smijete prikrivati ili pogrešno predstavljati svoju geografsku lokaciju, krivotvoriti zaglavlja, koristiti proksije, koristiti lažnu IP adresu ili na drugi način manipulirati identifikatorima kako biste prikrili porijeklo bilo koje poruke ili prijenosa koje šaljete putem usluge. Ne smijete se pretvarati da jeste, ili da predstavljate nekoga drugog, niti se lažno predstavljati kao bilo koje drugo lice ili entitet.
 4. Zabranjeno vam je da kršite ili pokušavate narušiti sigurnost platforme, uključujući, bez ograničenja:
  1. pristup podacima koji nisu namijenjeni vama, uključujući prijavu na server ili račun za koji niste ovlašteni da pristupite;
  2. pokušaj ispitivanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti sistema ili mreže radi narušavanja mjera sigurnosti ili provjere autentičnosti bez odgovarajućeg ovlaštenja;
  3. korištenje bilo kojeg "dubokog linka", "scrape-a", "robota", "pauka" ili drugog automatskog uređaja, programa, algoritma ili metodologije, ili bilo kojeg sličnog ili ekvivalentnog ručnog procesa, za pristup, preuzimanje, kopiranje ili nadgledanje bilo kojeg dijela usluge ili bilo kojeg sadržaja stranice, ili na bilo koji način reproducirati ili zaobići navigacijsku strukturu ili prezentaciju usluge ili nekog dijela sadržaja stranice, kako bi se pribavili ili pokušali dobiti bilo koji materijali, dokumenti ili informacije na bilo koji način koji nije namjerno stavljen na raspolaganje preko stranice;
  4. poduzimanje bilo koje radnje koja nameće nerazumno ili nesrazmjerno veliko opterećenje na infrastrukturu platforme ili eKelimeh-ove sisteme ili mreže, ili bilo koje sisteme ili mreže povezane sa platformom ili eKelimeh-om;
  5. provođenje obrnutog pretraživanja, praćenje ili traženje bilo kakvih informacija o bilo kom drugom korisniku, Kupcu ili posjetitelju usluge, ili nekom drugom korisniku eKelimeh-a, do njihovog izvora, ili iskorištavanje usluge ili informacije napravljene dostupno ili ponuđeno od strane ili putem usluge, na bilo koji način gdje je svrha otkrivanja bilo koje informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na ličnu identifikaciju ili informacije, osim vaših vlastitih podataka, kako je predviđeno Uslugama;
  6. pokušaj ometanja ili onemogućavanja usluge bilo kom korisniku, hostu ili mreži, uključujući, bez ograničenja, napade "uskraćivanje usluge", preopterećenje, “spam pošte" ili "rušenje";
  7. falsifikovanje zaglavlja bilo kojeg TCP/IP paketa ili bilo kojeg dijela informacija zaglavlja u bilo kojoj e-pošti;
  8. ometanje mrežnih čvorova ili mrežne usluge ili na drugi način ograničavanje, inhibiranje, ometanje eKelimeh-ove sposobnosti da nadgleda ili učini dostupnom Uslugu; ili
  9. preduzimanje bilo kakvih radnji u cilju dobijanja usluga na koje nemate pravo.

  Kršenje sigurnosti sistema ili mreže može rezultirati građanskom ili krivičnom odgovornošću. eKelimeh će istražiti događaje koji mogu uključivati takva kršenja i može uključiti i sarađivati s organima za provođenje zakona u procesuiranju bilo kojeg korisnika (bez obzira da li je korisnik usluge ili ne) koji je umiješan u takva kršenja.

Odricanje od garancije; Ograničenje odgovornosti.

 1. IZRIČITO SE SLAŽETE DA JE KORIŠĆENJE WEB SAJTA NA VAŠ VLASTITI RIZIK. NITI EKELIMEH, NITI NJEGOVI SARADNICI NI BILO KO OD NJIHOVIH ZAPOSLENIH, AGENATA, DOBAVLJAČA SADRŽAJA, TREĆIH STRANA ILI DAVAOCA LICENCE NE GARANTUJE DA ĆE SAJT BITI BEZ GREŠAKA; NITI DAJU GARANCIJU ZA REZULTATE KOJI SE MOGU DOBITI KORIŠĆENJEM WEB SAJTA, ILI ZA TAČNOST ILI POUZDANOST BILO KAKVE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE PRUŽENE PREKO WEB SAJTA.
 2. WEB SAJT JE OBEZBIJEĐEN NA OSNOVU „TAKAV KAKAV JESTE“ BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, GARANCIJE NA VLASNIŠTVO ILI IMPLICIRANE GARANCIJE KOJE SE ODNOSE NA OBLASTI TRGOVACA. DODATNO, NE POSTOJE NIKAKVE GARANCIJE ZA REZULTATE DOBIJENE KORIŠĆENJEM WEB SAJTA.
 3. NI U KOJEM SLUČAJU, EKELIMEH, ILI BILO KOJA OSOBA ILI SUBJEKT UKLJUČEN U KREIRANJE, PROIZVODNJU ILI DISTRIBUCIJU WEB SAJTA ILI SADRŽAJA UKLJUČENOG U NJEGA, NEĆE BITI ODGOVORNA U UGOVORU, VAŽEĆI ZAKON MOŽDA NE DOZVOLJAVA OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ILI SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, TAKO DA SE OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJE IZNAD MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. NI U KOJEM SLUČAJU, EKELIMEH-OVA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE I GUBITKE NEĆE PRELAZITI UKUPNU SUMU KOJU STE VI PLATILI ZA PRISTUP WEB SAJTU.
 4. NAVEDENI UGOVOR ODRICANJA ODGOVORNOSTI PRIMJENJUJE SE NA BILO KAKVU ŠTETU ILI POVREDU PROUZROKOVANU BILO KOJIM GREŠKAMA, PROPUSTOM, NETOČNOSTIMA, PREKIDIMA, BRISANJEM, DEFEKTOM, KAŠNJENJEM U RADU, ILI KRETANJEM TRANSPORTNE LINIJE PRISTUP, PROMJENA ILI KORIŠĆENJE OVOG SAJTA, BILO ZBOG KRŠENJA UGOVORA, DJELATNOG PONAŠANJA (UKLJUČUJUĆI STROGU ODGOVORNOST), NEMARA ILI POD BILO KOJIM DRUGIM UZROKOM RADNJE. IZRIČITO POTVRĐUJETE DA EKELIMEH NIJE ODGOVORAN ZA KLEVETNIČKO, UVRIJEDNO ILI NEZAKONITO PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA ILI TREĆIH LICA I DA RIZIK OD POVREDE IZ NAVEDENOG OSTAJE CIJELO NA VAMA.

7. Monitoring.

eKelimeh ima pravo, ali ne i obavezu, da nadzire sadržaj platforme, da utvrdi usklađenost sa ovim Uslovima korištenja i svim operativnim pravilima koje je uspostavio eKelimeh i da zadovolji bilo koji zakon, propis ili ovlaštenu vladu na zahtjev. eKelimeh ima pravo po sopstvenom nahođenju da uređuje, odbije da objavi ili ukloni bilo koji materijal dostavljen ili objavljen na platformi. Bez ograničavanja gore navedenog, eKelimeh ima pravo da ukloni bilo koji materijal za koji eKelimeh po sopstvenom nahođenju utvrdi da krši odredbe ovih Uslova ili je na neki drugi način neprikladan. Iako eKelimeh zadržava pravo da ukloni, bez prethodne najave, bilo koju objavu iz bilo kog razloga, eKelimeh nema obavezu da izbriše priloge koji su vam neprihvatljivi ili uvredljivi.

8. Obeštećenje.

Saglasni ste da ćete braniti i držati eKelimeh i njegove podružnice i njihove odgovarajuće direktore, službenike, zaposlene i agente od i protiv svih potraživanja, radnji, zahtjeva, šteta, obaveza, gubitaka i troškova (uključujući razumne advokatske naknade) koji proizilaze iz vašeg korištenja Usluge.

9. Zaštitni znakovi.

eKelimeh, ekelimeh.org i srodne riječi, imena domena i logotipi su zaštitni znakovi i vlasništvo eKelimeh Inc. Svi ostali zaštitni znakovi, nazivi proizvoda i nazivi kompanija ili logotipi koji se ovdje citiraju vlasništvo su njihovih vlasnika.

10. Sadržaj treće strane.

Sva mišljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaj izraženi ili dostupni od strane trećih strana, uključujući pružaoce sadržaja i korisnike, pripadaju odgovarajućim autorima ili distributerima, a ne eKelimeh-u. U mnogim slučajevima, sadržaj dostupan putem platforme predstavlja mišljenja i prosudbe odgovarajućeg provajdera sadržaja ili korisnika. eKelimeh niti podržava niti snosi odgovornost za tačnost ili pouzdanost bilo kakvog mišljenja, savjeta ili izjava.

11. Javno vlasništvo.

Neka od književnih djela koja se nude na eKelimeh-u su identificirana kao javna od strane određenih dobavljača sadržaja. eKelimeh ne provjerava tačnost oznaka u javnom domenu i nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz vašeg preuzimanja ili druge upotrebe takvih književnih djela. Ako nemate prebivalište u relevantnom području za koju je određen javni domen, vaša je odgovornost da provjerite zakone svoje zemlje prebivališta prije preuzimanja ili pristupanja takvim književnim djelima.